Vragen? Bel Klusdirect.nl 0800-2255325

Dakinspectie ’s-Hertogenbosch

Dakinspectie ’s-Hertogenbosch door een deskundige dakdekker

Het dak wordt ook wel de vijfde gevel van een pand genoemd. Kleine gebreken – zoals een verschoven dakpan of een losse naad van het dakleer – kunnen grote gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk regelmatig een dakinspectie ’s-Hertogenbosch uit te laten voeren. U kunt vervolgens zelf passende maatregelen nemen of een reparatie laten uitvoeren. Het zal de levensduur van uw dak aanmerkelijk verlengen. Bovendien voorkomt u lekkages, verstoppingen en overstromingen. Dat soort narigheid kan hoge kosten met zich meebrengen, afgezien nog van het extra werk dat u ermee hebt. Als er eenmaal water door het dak lekt, kan dit rot en schimmel veroorzaken en bij vorst kan het doorgelekte water bevriezen en uitzetten.

 

Dakinspectie ’s-Hertogenbosch door Klusdirect

Klusdirect werkt met professionele en ervaren dakdekkers en kent een landelijke dekking. Waar u ook woont, Klusdirect verzorgt voor u een complete dakinspectie ’s-Hertogenbosch. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de afwatering van het dak, eventuele planten- en algengroei, mogelijke beschadigingen van dakpannen of andere dakbedekking en de afwerking ervan. Verder worden goten en afvoer gecontroleerd en worden de draagconstructie en de weersbestendigheid van het dak onder de loep genomen. Andere punten van aandacht zijn verbogen of gescheurd lood bij de schoorsteen of dakkapel en losse naden van het dakleer, verschoven of poreuze dakpannen en een versleten bitumen dakbedekking. Na de inspectie zal de dakdekker aangeven wat er binnenkort of op de langere termijn moet gebeuren om het dak in een goede staat te houden.

 

Daarom kiest u voor een dakinspectie ’s-Hertogenbosch door Klusdirect

  • Landelijke dekking;
  • Dag en nacht bereikbaar;
  • Professionele dakdekkers;
  • Jarenlange ervaring;
  • Zeer complete dakinspectie ’s-Hertogenbosch;
  • Periodieke dakinspectie ’s-Hertogenbosch voorkomt lekkages;
  • Concurrerende prijzen;
  • Duidelijke afspraken.

 

Platte daken en hellende daken

Bij een dakinspectie ’s-Hertogenbosch speelt het type dak een rol. Bij een plat dak bestaat sneller kans op lekkage dan bij een hellend dak. Dat komt omdat regenwater of sneeuw een tijdje op het dak blijft liggen. De kans dat er dan vocht door de dakbedekking trekt bij een zwak punt, is groter dan wanneer het hemelwater direct naar de goten geleid wordt. Nauwkeurige inspectie op gaatjes, versleten plekken en losse naden zijn belangrijk. Een hellend dak daarentegen kent meer elementen die aandacht verdienen. We noemden al de verschoven en poreuze dakpannen en kapotte of verbogen loodslippen. Ook de kilgoot – de ‘knik’ waar twee hellende daken haaks op elkaar samenkomen – moet altijd extra goed geïnspecteerd worden.

 

Zelf doen en / of laten doen

U kunt ook zelf een en ander doen. Bijvoorbeeld de dakgoten en regenpijpen regelmatig controleren op verstopping en scheurtjes. De late herfst – na het vallen van de bladeren – en het vroege voorjaar zijn de beste tijden voor het inspecteren en schoonmaken van de dakgoten. Ook kunt u wellicht zelf zien of er na een storm dakpannen ontbreken of verschoven zijn. Daarnaast is een periodieke dakinspectie ’s-Hertogenbosch door een dakdekker aan te raden. De dakdekkers waar Klusdirect mee samenwerkt, zijn alle professioneel geschoold.

Voor meer informatie kunt u ons bellen. U kunt ook vrijblijvend een offerte opvragen voor een dakinspectie ’s-Hertogenbosch door Klusdirect.

 

Bekijk ook:

Direct contact